YARATICI DRAMA

    Yaratıcı drama, en genel tanımıyla bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkılarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.

ÇOCUK-GENÇ ATÖLYESİ

    Drama; çocukların sosyal zekasını geliştiren, çevresiyle kolay iletişim kurabilmesini sağlayan en önemli araçlardan biridir.

    Çocuklarımızın konuşan, tartışan, olayları gözlemleyip duygularını dışa vuran yaratıcı bireyler olmaları için yaratıcı drama etkili bir yöntemdir.

      Yaratıcı drama eğitimi; tüm sanat dallarını, özellikle de ‘tiyatro sanatını’ eğitim sürecinde kullanan ‘kişisel gelişim’ eğitimidir.

Çocuklarımız sadece ‘oyun’ oynadığını düşünürken;

- Kendini tanır.

- Hayal gücü gelişir.

- Bağımsız düşünebilme yetisi gelişir.

- Grup ile hareket edebilme, iş birliği yapabilme özelliği gelişir.

- Sosyal ve psikolojik duyarlılığı artar.

- Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir.

- Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.

- Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar.

- Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar.

- Özgüveni kazanmasına yardımcı olur.

- Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemler bulmayı ve bedenini çok yönlü kullanmasına olanak sağlar.

- Dikkat ve konsantrasyon yetileri gelişir.

- Eleştirel düşünme becerisi gelişir.

- Sanat formlarına duyarlılık gösterir.

- Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirir.

- Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımını sağlar.

Yaratıcı Drama atölyemiz çocukların yaşlarına göre gruplandırılmaktadır.

Her grup 10 kişiyle sınırlıdır.


YETİŞKİN ATÖLYESİ

    Günlük yaşamın stresinden ve baskısından kurtulup, hayatın içinde daha mutlu, daha verimli ve daha etkili bireyler olabilmek için atölyemizde hedeflenen bazı kazanımlar :

- Ses, nefes, beden kontrolü sağlar.

- İletişim becerilerini geliştirir.

- Sosyal bir eğlence alanı oluşturur.

- Hayal gücünü geliştirir.

- Kendilerini daha iyi tanımaya olanak sağlar.

- İş ve ev yaşamındaki performans artar.

- Ekip olmayı, ekiple birlikte hareket edebilmeyi sağlar.

- Farklı bakış açıları geliştirir.

Eğitim Süresi: 6 haftadır. Altı hafta sonunda isteyen katılımcılarla program geliştirilmektedir.

Her grup 15 katılımcıyla sınırlıdır.