KURUMSAL EĞİTİMLER

     Yaşayarak öğrenme sürecini temel alan yaratıcı drama yöntemi ile ; kurum içi yetkililer ve eğitmenimizin belirlediği hedeflere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitimin Amaçları

- Motivasyon sağlama

- Takım ruhu oluşturma

- Yaratıcılığı açığa çıkarma

- Zaman yönetimin farkına varma

- Problemi, yaratıcı yollarla çözebilme

- Grup dinamiği yaratma

- Etkili konuşma ve iletişim becerilerini geliştirme

- Duygu yönetimi ve farkındalık kazandırma.

Kurumların ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun farklı eğitim programları hazırlanmaktadır.

KURUM İÇİ TİYATRO

   Çalışanların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla çalışanlarınızla birlikte bir tiyatro ekibi kurabilirsiniz.

   Tiyatro ve yaratıcı drama içeriğiyle yapılandırılmış; temel oyunculuk eğitimi ve metin analizi eğitiminden sonra seçilen oyun metni sahnelenir. Böylece çalışanlar, kurum içi yetkililer ve çalışanların aileleri sosyal yaşamda da bir araya gelirler.