KONSERVATUVAR HAZIRLIK EĞİTİMİ

       Konservatuvara hazırlık süreci, sadece oyunculuk çalışmalarından ibaret değildir. Bu nedenle oyuncu adayının; şan, dans, esneklik anlamında kendini geliştirmiş, entellektüel bilgi birikimi ve bakış açısına sahip olması beklenir. Sahne Daktilo’da öğrencinin ana malzemesini bozmadan konservatuvar sınavlarına girebilecek yeterliliğe ulaşması hedeflenir.


Eğitim İçeriği:

- Temel Oyunculuk

- Diksiyon

- Doğaçlama

- Duygu Çalışmaları

- Mekan Kullanımı

- Toplu Doğaçlama Çalışmaları

- Şan

- Dans

- Genel Kültür

- Tirat Çalışmaları

Dersler birebir işlenmektedir. Öğrenci, belirli bir düzeye geldiğinde, toplu doğaçlama çalışmalarına katılmaktadır.