DİKSİYON EĞİTİMİ

Doğduğumuz andan itibaren; gözlemlemeye ve duymaya başlarız. Taklit eğilimiyle de anadilimizin ses özelliklerini ediniriz. Yani konuşmaya başlarız. Herkes konuşmayı yaklaşık üç yaşından itibaren becerebildiğine göre ‘diksiyon’a neden gereksinim duyarız? Türkiye konumu itibarıyla konuşma dilinde birbirinden farklı şive, ağız ve lehçeleri içerisinde barındırır. Her birey doğduğu toprakların konuşma ve ses özelliklerini edinir. Bu durum dilimizi zenginleştirmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki her dilin olduğu gibi Türkçe’nin de ‘standart konuşma kuralları’ vardır. Her bireyin bu kuralları bilmesi ve kendinden sonraki kuşaklara aktarması gerekmektedir.                   Asla unutulmamalıdır ki ‘TÜRKÇE YAZILDIĞI GİBİ OKUNMAZ’

 Diksiyon eğitiminin amacı;

- Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisinin kazandırılması

- Bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesini sağlamak

- Topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesini sağlamak

- Sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesini sağlamak

- Bireyin sesini etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamak

- Beden dilini etkili biçimde kullanabilmesini sağlamaktır.

Eğitim içeriği;

- Nefes teknikleri

- Ses, soluk ve konuşma organlarının geliştirilmesi ve kullanımı

- Fonetik

- Konuşmada beden dili

- Vurgu, tonlama, duraklama, ulama

- Söyleyiş kusurları

- Sesin etkili kullanımı

- Ünlülerin doğru çıkarılış biçimleri

- Türkiye Türkçesinin standart konuşma kuralları

- Yazı dili ve konuşma dili arasındaki ayrımlar

- Topluluk önünde konuşma